CN. Th4 14th, 2024

Dịch Vụ

 * Trang trí nội thất cho các công trình dân dụng, công nghiệp.

* Phục chế lại các công trình văn hóa cổ xưa, di tích, nhà cổ bằng gỗ.

* Thiết kế và thi công các công trình cảnh quan cây xanh, cây cảnh, cây cổ thụ, cây ăn trái cho khu du lịch, lâm viên, hoa viên trường học.

+ Các công trình thi công:

            

      

                                                                      

+ Our Arboretum: